IOS developer

Thông báo group sát nhập với group bên này:
https://www.facebook.com/groups/iosdevelopersvn/
Bạn nào quan tâm thì sang đó nhé!

Tags: ios developer