กลุ่ม"เราเพื่อนกัน ณ บ่อวิน"

กลุ่มนี้เราร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อความต้องการของพี่น้องทุกท่าน เ...รามาร่วมสร้างสิ่งดีๆเพื่อสังคมบ้านเรานะครับ