Reject RPT20 Movement - Batangas City

Ang Facebook Group na ito ay pinamamahalaan ng mga FB Group Administrators ng REJECT RPT20 Movement.

Ang FB Group ay nagsimula bilang isang samahan ng mga nagnanais humiling na huwag ipatupad ang Ordinance No. 20 ng Lungsod ng Batangas. Ang tanging hangarin noon ay ang maipaalam at mabigyang boses ang mga ordinaryong mamamayan ng Lungsod ng Batangas ukol sa usaping ito.

Sa pagdami ng mga kaanib, nagdesisyon ang pamunuan na palawakin ang layunin nito. Hinahangad ngayon na ang FB Group na ito ay magbigay daan sa isang malaya at makatotohanang talakayan tungkol sa lahat ng bagay na nagpapahirap at nakakaapekto sa mga mamamayan at sumisira sa ating lipunan.

Inaasahan ang pagkakasundo at matalinong palitan ng kuro-kuro kung saan ang lahat ay makapagpapahayag ng kanilang komento at reklamo at kasama na din ang makatanggap ng balita at ibang impormasyon.

Bagama’t hinihimok naming ang lahat na makibahagi, paiiralin ng FB Group Administrators ng Reject RPT20 Movement ang isang patakaran upang mapanatiling masigla at magalang ang talakayan dito.

Patakaran sa Paggamit ng Facebook ng REJECT RPT20 Movement

Pananatiliin ng Pamunuan ang mga sumusunod na karapatan:

1. I-delete ang mga kumentong mapang-abuso, bulgar, mapanira, nagtataglay ng pananakot at nakakaligalig na salita, ano mang uri ng atakeng personal na tumutukoy sa ispisipikong tao o grupo at mga insulto (racial &/or sexual). Ang sinumang hindi mapipigilang gumawa nito ay nakalaang mai-block sa FB Group na ito.

2. I-delete ang mga kumento na walang kabuluhan sa pinag-uusapan, nagpo-promote ng mga pagdiriwang at paligsahan (not co-sponsored by Reject RPT20 Movement), mga serbisyo at produkto, o magpa-unlad o kalabanin ang isang partido political, o isang kandidato o politico. Ang sinumang hindi mapipigilang gumawa nito ay nakalaang mai-block namin sa FB Group na ito.

3. Pantay-pantay ang pagtingin ang ninanais ng Tagapamahala sa lahat na pananaw subalit mananatili ang karapatang alisin ang mga posted comments na hindi sumusunod sa mga nasabing pamantayan.

COMMENT DISCLAIMER:
Reject RPT20 Movement - Batangas City is an open FB Group. All comments posted here are views of registered readers who exercise their individual right to free expression and they do not necessarily represent or reflect the position or viewpoint of the Administrators of this FB Group.

While reserving the right to delete comments that are deemed offensive, indecent or inconsistent with our policies and standards, the Administrators of this FB Group may not be held liable for any false information posted by anyone on this page.