Siyasar Kano On Pyamid Radio

Fadi Ra'ayin ku banda zagi ko cin zarafi.

Tags: siyasar kano on pyamid radio