LUTAK OFFROAD - BIKERS

THANKS SA MGA NAGBULIG ...... KAG SANG MGA GAPANAWAY SALAMAT MAN...... POBRE LANG AMON BRGY. PERU GAPANINGUHA KAMI MAKAPASADYA SA MGA TAWO KAG SA MGA TUOD NGA RIDER NGA WALA NAGAPANGITA DAKO NGA PREMYO KUNDI ANG TUNAY NGA RIDER NGA NAGABULIG. WATCH OUT NALANG KAG GOOD LUCK SA MGA TUOD NGA RIDER NGA INDI MGA HAMBOG....