TICenCAT

Aquest grup pretén compartir informació entre totes les persones que ens agrada fer servir les noves tecnologies (informàtica, internet, telefonia mòbil i altres) en català.

Cada persona es lliure de tenir les seves idees i preferències, però en aquest grup no entrarem en polèmiques polítiques ni de quin programari es millor. Simplement ens limitarem a ajudar-nos mútuament a poder tenir els nostres ordinadors, telèfons, reproductors multimèdia, televisions, agendes, ... etc amb programari en català, de franc.