Group toán Thầy Hùng Moon.vn - Nghệ An

CUỐI TUẦN CÙNG MOON.VN
NGHỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
1. Quản trị kinh doanh là gì?
Quản trị kinh doanh là tổng hợp của các quá trình:
- Xác đĩnh mục tiêu kinh doanh...

Tags: group toán thầy hùng moon.vn - nghệ