LET IT SHINE!^^

1.) Зөвхөн эмэгтэйчүүд энэ группд байх болно .
Та бүхэн гоо сайхан, эрүүл мэнд , бие бялдартай холбоотой бүхий л туршлагаа энд бусад охидуудтайгаа цуг хуваалцаарай :)