Tsinghua University Alumni in Wisconsin US

This is a group for Tsinghua University Alumni in Wisconsin area in USA.

Tags: tsinghua university alumni in wisconsin us