Die Voortrekkers Unika

Unika Voortrekkerkommando is gelee in Robindale, Randburg. Ons is positiewe Burgers van Suid Afrika, moderne Afrikaners en konsekwente Christene.