Hiệp hội Khách sửa xe tại Garage VIETVOIZ

Nói xấu Garage VIETVOIZ thoải mái ở đây - nhưng cấm khoan bê tông, rao vặt ! có khoan cũng vô ích vì dân phòng đi tuần 24/24 sẽ xóa bài ngay lập tức

Tags: hiệp hội khách sửa xe tại garage vietvoiz