Pembinaan Ummah (The Establishment of Ummah)

kumpulan ini diwujudkan untuk semua tanpa mengira latarbelakang agama, bangsa, jantina, fahaman politik dan lokasi geografi. Pentadbir mempunyai kuasa mutlak mengenai pentadbiran dan pengurusan fb ini.