Kbang đồng hương hội

tất cả các tin quảng cáo,ngoài luồng k thuộc về K' Bang sẽ bị xóa hết...ai tái phạm sẽ ban nick..m.n thông cảm chấp hành vì 1 G k có quảng cáo