au kalepe/ oso le mea e le faasa.


Au Kalepe/ Oso le mea e le faasa.