Ngôi Nhà Chung Của Các Tập Thể V-Queen's

Chúng ta mãi là Q's và sẽ mãi ủng hộ
~Soyeon ~Hyomin ~Eunjung ~Boram ~Jiyeon ~Qri ♥ ♥ ♥

Tags: ngôi nhà chung của các tập thể v-queen's