Germany turaah buteegdehuun

Zander's Tea Detox / Standard /, Tea Detox / Strong /, Zander's... Tea Detox / For Men / Made in Germany.

Groupiin гишүүдийн дагаж мөрдөх дүрэм

1. Хэрүүлийн шинжтэй өдөөн хатгасан коммент бичэхгүй байх
2. Нэг нэгнийгээ хүндэлж соёлтой харилцана.
3. Дээрх 2-г зөрчвөл блок хийх болно. баярлалаа