มัธยมวาริชภูมิ สกลนคร

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับช่วงเวลาที่เคยเป็นนักเรียนมัธยมกันนะ
ชาวสายเลือดแสด-น้ำเงิน