ระบบกิจกรรม มรภ.สกลนคร

วัตถุประสงค์ของการตั้งกลุ่มก็เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบกิจกรรม การทำกิจกรรม การนำผลการกิจกรรมมานำเสนอ