12C - Hung Vuong - 1998

Các bạn học chung lớp C1/C2 (từ lớp 10 đến lớp 12) niên khóa 1996-1998 tại truờng PTTH Hùng Vương Q5 TpHCM.

Tags: 12c - hung vuong - 1998