Nông dân Vườn Quất

NÔNG DÂN VƯỜN QUẤT là closed group cho các Cư dân Mandarin Garden trao đổi nội bộ, xin vui lòng không gửi đề nghị tham gia nhóm nếu bạn không phải là Cư dân Mandarin Garden.
Các Cư dân Mandarin Garden xin vui lòng nhắn cho admin họ tên đầy đủ, số căn hộ khi gửi đề nghị tham gia nhóm.
Xin cám ơn !!!