14.208 (THUNDER BASE OF TALAVERA)

Para sa lahat ng nais dumalo:
-Reunion of Modulators
-August 25, 2013 - Sunday
-1:00pm - 2:00pm ang oras hintayan
-sa HI-5, Shell Talavera(lilipat na lang tayo afterwards)
-tx me sa iba pang mga tanong:0926-57-888-67
-lahat po ay Welcome!