Phượt S

NỘI QUY Phượt S
Điều I - Mục đích, nguyên tắc hoạt động của Phượt S
1. Phượt S là một nhóm của những người yêu thích đi du lịch tự nguyện tham gia nhằm giao lưu, học hỏi, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Tất cả các loại hình du lịch như: du lịch bụi, du lịch khám phá, du lịch mạo hiểm, du lịch gia đình, đi công tác v.v... đêù là đối tượng của Phượt S
2. Phượt S hoạt động trên tinh thần không vụ lợi về vật chất, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.
3. Phượt S không phải là một tổ chức hội/nhóm/CLB không có đăng ký thành lập và cũng không trực thuộc một pháp nhân nào. Phượt S hoạt động dựa trên cơ sở phi chính trị, phi lợi nhuận, công khai và minh bạch.
Điều II – Trách nhiệm
4. Trách nhiệm:
4.1. Tuân thủ tuyệt đối Nội quy Phượt S và các yêu cầu cụ thể của Ban Điều Hành nhóm.
4.2. Tự tìm kiếm thông tin trong khuôn khổ Nhóm và tìm hiểu Nội quy trước khi thắc mắc hay khiếu nại.
4.3. Chịu trách nhiệm đối với nội dung đưa lên Nhóm (cả về tính hợp pháp lẫn tính chính xác, khách quan). Chịu trách nhiệm với các quyết định của bản thân. Sẵn sàng hợp tác khi có tranh chấp, khiếu kiện và các vấn đề phát sinh cần giải quyết khác.
4.4. Ngăn ngừa mọi hành động chọc phá, phá hoại nhằm vào Phượt S.
Điều III – Admin của nhóm
Hiện tại, Ban điều hành nhóm bao gồm các thành viên sau:
- Admin: Nguyễn Văn Sơn, Dang Minh Thanh, An Nguyễn Hải, Đăng Quốc Phương, Lynk Kẹo, Dai Thuong Hai.
- Số lượng và các vị trí Admin có thể thay đổi theo thời gian.

Điều IV - Nội dung bài đăng

1. Các bài viết về du lịch/ phượt- trong và ngoài nước.
2. Bài viết dành cho các loại hình du lịch
3. Hình ảnh liên quan tới du lịch/phượt.
4. MUA MUA - BÁN BÁN
-Được phép trao đổi, mua bán đồ phượt đã qua sử dụng.
- Nghiêm cấm mua bán, quảng cáo TOUR du lịch.
Điều V - Quản lý thông tin trên nhóm
1. Không bàn luận về chính trị, tôn giáo.
2. Không dùng lời lẽ thô tục, không gây gổ, đe dọa.
3. Không gửi một nội dung nhiều lần.
4. Không up ảnh vơí số lượng lớn cùng một chủ đề, một chuyến đi gây loãng group, trường hợp muốn chia sẻ, đăng trong album cá nhân rồi dẫn link.
Các bài viết không được chấp nhận sẽ bị xóa tự động hoặc chủ động, có hoặc không có giải thích từ Admin. Thành viên có các bài viết/hành vi không được chấp nhận có thể bị nhắc nhở, thậm chí bị chặn, xóa khỏi nhóm.

Mặc dù Admin của Phượt S sẽ cố gắng loại bỏ các bài viết không phù hợp ra khỏi nhóm, chúng tôi không thể đọc và duyệt tất cả các bài viết. Tất cả các bài viết thể hiện quan điểm của các nhân tác giả bài viết (hay người đưa nó lên nhóm), các cá nhân sáng lập và điều hành của Phượt S sẽ không bị quy trách nhiệm đối với nội dung của bất kỳ bài viết nào.

Điều VI - Điều khoản chung
1. Nội quy do Admin Sáng lập Phượt S soạn thảo và Ban Điều hành quyết định áp dụng. Tùy theo điều kiện cụ thể, nội quy có thể được chỉnh sửa, thay đổi mà không cần báo trước.
2. Nội quy này được áp dụng kể từ ngày 11 tháng 09 năm 2013
(Có sử dụng tài liều tham khảo)