КИЧЕВО НИЗ ВРЕМЕТО

Почитувани !

Целта на оваа група е афирмација на нашиот роден град Кичево преку објави, слики од некои минати, подзаборавени времиња. Секоја (не)намерна провокација, објава или коментар кои служат во други цели, ќе бидат забранети, повлечени од администраторите.