Malagasy miara manompo an'Andriamanitra

Anandratra Anao aho ry Andriamanitro Mpanjaka Ô!Sy hankalaza ny Anaranao mandrakizay doria.Ankalaza Anao aho sy hidera ny Anaranao raha mbola velona koa.Amen!

Tags: malagasy miara manompo an'andriamanitra