saka fetsy .miaramila solomona

miaramila solomana mialokalok eo amban elatra i Jeovah de ozy oe ry mpanjaka o jere ireto miaramila anw ireto faaaa misy tedakanina izy ireo ,misy totakely izy ireo, misy mafitoto izy ireo ,sns...