CLB ĐAM MÊ CHIM HỌA MI

CLB đam mê chim Họa Mi được thành lập mục đích để anh em cùng giao lưu trao đổi kinh nghiệm cùng học hỏi lẫn nhau để cùng tìm ra phương châm đích thực trong thú chơi họa mi và để có được sân chơi lành mạnh và chân thực nhất