THPT Phan Đăng Lưu, KongBuk, ĐăkLăk

Nơi giao lưu của những ai đã và đang học dưới mái trường THPT Phan Đăng Lưu yêu dấu!!!
Forum: http://phandangluu.9forum.net/

Tags: thpt phan Đăng lưu, kongbuk, Đăklăk