96-A8ers Hội những công dân mẫu mực nhất của xã hội.*1Phongcách1CáTính*.

Đăng cái gì mới thì đăng đê anh em cấp gạch cho :)))

Tags: 96-a8ers hội những công dân mẫu mực nhất của xã hội.*1phongcách1cátính*.