Chi Nhánh Vietnam Airlines Hải Phòng

Nhóm tập hợp những người đã và đang làm việc tại VNA HP, mọi người cùng vào để chia sẻ thông tin và chat chit nhé.

Tags: chi nhánh vietnam airlines hải phòng