Rädda Lidingö

Rädda Lidingös entré - Bevara Centrum/Torsvik grönt
Stoppa kommunledningens alltför storskaliga byggplaner senast 16:e juni - Kräv ett nytt nedbantat förslag!

Tags: rädda lidingö