Moi ngươi vao nhóm nay vui la chinh ak.Nên đưng ai cai nhau hay gây gô lam mât trât tư trong nhóm chi vi môt ngươi nao đo nha.Thanh Viên ket ban + tim hiêu + nêu hơp thi yêu nhau trên face book lun nha.Rât vui đươc lam quen vơi moi ngươi trong nhóm.Ad nhơ moi ngươi thêm thanh vien vao cang đông cang vui ạk.