THANH LÝ, TRAO ĐỔI ĐỒ MẸ, BÉ, GIA ĐÌNH

Garage Sale này là nơi để các mẹ, các bố, các gia đình cùng giao lưu trao đổi, thanh lý những đồ dùng không cần thiết. Giảm thiểu lãng phí cho gia đình và xã hội. Cũ người mới ta :D