Närpes Gymnasium ABI I

Laga nu egentligen hisin mest fö att e kanske je en massa folk mie tå naon gang i framtidin tå man åp e enkält sätt vill kall ihop ti klassträff... öh.

Tags: närpes gymnasium abi i