Hội Những ELF Nghệ An

Group la` nơi ELF Nghệ An la`m quen tro` chuyện va` nâng cao tinh thâ`n đoa`n kê´t giư~a ca´c E´p Nghệ.
Đặc biệt, ở gr na`y KHÔNG TIÊ´P ĐO´N thể loại so´ne, exôtịc, e´p lai so´ne, e´p lai exôtịc.Trân trọng!!!!!!!