GIRALTOVCE

Slovenské mestečko na strednej Topli v Šariši síce nie je veľké, má ale bohatú históriu a peknú prírodu v okolí. Mnohí v ňom strávili svoje detstvo, mladosť, stredoškolské časy a aj keď sú rozlezení po svete, radi sa doň vracajú. Ďalší si žijú v Gitarovciach doteraz. Jedno nás spája, Giraltovce máme radi, lebo sú naše!