KUNGYAR MAWAKAN SABONRAI, BAKORI ZONE (KATSINA STATE)

Shihararrun mawakan yabon Allah, Ubangiji ya taimakemu.

Tags: kungyar mawakan sabonrai, bakori zone (katsina state)