Samojed i Sør-Trøndelag

Ei gruppe for samojedeiere (og interesserte) i Sør-Trøndelag! Her kan vi avtale felles turer og treff i fylket vårt, dele tur-tips og bli bedre kjent med samojedeiere i vårt område.