Rao vat thanh pho Nam Dinh

- Trung tâm Sát hạch giấy phép lái xe A1 trường trung cấp nghề số 8
- Địa chỉ: Xã Nam Phong - TPNam Định cách cầu đò quan 400m
- Điện thoại tư vấn và thu hồ sơ tại nhà: Đinh Văn Tiến : 0942.911.268