สมาคมรวมช่างจิวเวลรี่แห่งประเทศไทย

จุดประสงค์หลักที่ก่อตั้งสมาคมรวมชั่งจิวเวลรี่แห่งประเทศไทยขึ้นมานั้นก็คือเพื่อให้เป็นสื่อกลางในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับงานจิวเวลรี่ทุกชนิด พร้อมทั้งเพื้อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื้อซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานจิวเวลรี่ทุกชนิดตลอดจนถึงการขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และ ที่สำคัญเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือ บริษัทห้างร้านต่างๆ ทีกำลังขาดแคลนบุคลากรอยู่นั้น สามารถลงโพสต์เพื่อหาช่างในแต่ละเเขนงตามที่ตัวเองต้องการได้ง่ายมากขึ้นครับ และ ให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสพูดคุยทักทายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพร้อมทั้งให้สมาชิกได้แชร์ผลงานของตัวเองให้สู่สาธารณะด้วยครับ