MIA baker og gjør andre ting (i arbeidstiden)...

Sia vi ikkje får lov tell å legge ut bilda av kakebaking og andre rolige syssler på jobb, så lage vi ei "hemmelig" gruppa kor vi kan legge ut så mange bilda av deilige kake og vaffle som vi moille oss med på jobb:-)