Matura '83 - Prizren

...Nëse jeta na çuar ne drejtime te ndryshme, se paku koha të na bashkoj në ndonjë takim rasti. Do të ishte moment i mire për të parë se nga jemi nisur dhe ku jemi sot në udhëtimin nëpër jetë...

Ky grup është iniciativë për të festuar 30 vjetorin e maturës të gjeneratës së vitit 1983 të Gjimnazit dhe Shkolles Teknike të Prizrenit...