Xe Duyên.Net Quảng Ninh

Do nhóm số thành viên tăng cần tuyển thêm quản lý(Ad) cho nhóm:
1. Số lượng cần tuyển: 04
2. Yên cầu
- Có nhiều thời gian online
- Tán gái/zai tốt tongue emoticon chém gió giỏi
(ưu tiên chưa có người iu)