Hội chia sẽ các cách bug Gunny lậu FREE (DDTANK bug )

Đây là các video bug các bạn có thể xem để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau ( xem cho kỹ video trước khi hỏi nhé ) :
Xem xong có gì không hiểu comment trên youtube nhé :) mình sẽ trả lời
LINK BUG :
https://www.youtube.com/watch?v=ofBAVH9mTHY&list=PLlh2vl_yGEZnDXPSws4x4vsENBU9fKODJ
list ID items Gunny :
http://hungfreedom.blogspot.com/2014/08/id-items-gunny-ii.html