ETT LINKÖPING FÖR ALLA

Gemenskap, mångfald och antirasism i Linköping!

Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som verkar för
sammanhållning och mot rasism i Linköping. Vi är en del av den nationella rörelsen Tillsammansskapet.

ettlinkopingforalla.org