İslahiye Karacaörenliler

ABDULLAH PEHLİVAN -Karacaörenli olarak, köyüme ilişkin bildiklerimi ve büyüklerimde dinlediklerimi grup arkadaşlarımla paylaşmak istedim. Eksiklik varsa tamamlanması dileğiyle, farkında olmadan yanlışlıklar yapılmışsa düzeltilmesi dileğiyle tüm Karaca örenlileri saygı ile selamlıyorum.
Karacaören, İslâhiye ilçesinin şu an en küçük ancak, geçmişi ile en büyük köyleri arasında yer alır İsminin, nereden geldiği bilinmemektedir. Karacaören ismi Ülkemizde en yaygın köy adıdır. Yaklaşık 35 bin köyden 71 tanesinin adı Karacaörendir. Türkiyenin hemen-hemen her iline yayılmış durumdadır. Ankara, Adana, Aydın, Gaziantep, Konya, Kars, Ordu, Sivas, Urfa vd. birçok ilimizde Karacaören köyü mevcuttur. Ne zaman ve kimin ya da kimlerin kurduğu kesin olarak bilinmemektedir. Adında, viran/ören bulunan köylerin, genellikle terk edilen ve ören haline gelen bir yerleşim birimi üzerine kurulduğu söylenebilir. Viran/ören terk edilmiş yerleşim yeri demektir. Bu duruma bakarak karacaören köyü kurulmadan önce yerinde eski yerleşim yerinin olabileceği söylenebilir. Nitekim bilinen bir gerçek, köyün çevresinde birçok harabe(ören)yerleri bulunmaktadır. Bunlar; köyün kuzey doğusunda yer alan “mağaralar önü”diye bilinen ören yeri. Yine köyün güney doğusunda yer alan “ deliklitaş(1)”, ve “hakverdi” harabeleri(örenyeri). Köyün güneybatısında yer alan, “aligıjık”harabeleri(örenyeri) ile cahan(cihan) deresi ve batısında yer alan “aşağı harmanlar “ harabesi(örenyeri). Ayrıca köyün kuzeyinde bulunan ve İslahiye yolunun üzerindeki “karacanın gediği”, köyün kuzeyinde yer alan “Karayüce” (karüce) tepesi diye geçen yer isimlerine baktığımızda, sanırım isim konusunda şu yargıya varabiliriz ; olsa-olsa köy, adını çevresinde bulunan bu yer isimleri ile ilgili olarak almıştır diyebiliriz.
Karacaören köyü, Gaziantep’in 56km batısında, İslâhiye’nin 37km doğusunda, Kilis’in 45km kuzey batısında yer alan bir Türk / Türkmen köyüdür. İleride üzerinde duracağımız kültürel değerler de bu durum, daha net anlaşılacaktır.
İslâhiye ilçesine bağlı olmasına rağmen, daha çok Musabeyli yöresine ait olarak algılanır. Çocukluğumda bürokratik işlemler hariç bütün ilişkiler Kilis(o zaman Kilis, Gaziantep’e bağlı bir ilçe merkezi idi) ilçesi ile kurulmuştu.
Karacaören, 1965 nüfüs sayımına göre 697 kişinin yaşadığı(1968 Gaziantep İl Yıllığı), Hacılar ve Körolar(bu mezra 1977 de yaşanan tatsız olaylardan sonra dağılmıştır) diye iki mezrası bulunan köyümüzde 2009 nufus sayımına göre toplam 398(193K+205E) kişi yaşamaktadır.
Köyde dört mezarlık alanı bulunmaktadır. Köyün batısında “kölüklü” mezarlığı, yine batıda Karataş denilen mevkide “vartıvur” mezarlığı (vartıvur isimli bir ermeni gömüldüğü rivayet edilir), köyün güneyinde “sultanevleri” mevkiinde yer alan mezarlık(buraya sadece Kelhasanlar kabilesinde olanlar defnedilirdi) ve şimdi köyün kuzey doğusunda yer alan “bağlarbaşı” mezarlığı.
Köyde, bilinen ve yaşayan altı kabile(aile-klan-famile) vardır. Şu an Karacaören nufusuna kayıtlı olan insanlar bu altı kabileden türemiştir diyebiliriz. (mezralar da yaşayanlar hariç).
Bu kabilelerin adları ve şu an taşıdıkları soy adlar:
1-HAMZALAR(HAMZOLAR ): Arıklar ya da Hakverdiler olarak da bilinir. Bu kabileden töreyenler Cumhuriyet’den sonra kabul edilen soyadı yasasına göre, şu isimleri, soy ad olarak seçmişlerdir. PEHLİVAN, ARIK, ŞAHAN, PERİŞAN
2-KELHASANLAR: Köyümüze geldikleri yere göre, Palazoğulları olarakta adlandırılır(geldikleri yer palazlı mevki)Köye diğer kabilelerin izni ile sonradan gelip yerleşmiş, ancak köyün geçmişte en zengin kabilesi imiş(mülkiyet açısından). Bunlara daha önce oturdukları yer ismine istinaden PALAZOĞULLARI da denir. Bu kabileden töreyenler de soyadı yasası ile birlikte kendilerine şu soy isimleri almıştır. ;ASLAN, BİLİR, ÇAPAN, ÇİFTÇİ, KIRAÇ, YILMAZ, YILDIRIM.
3-EŞGİOĞULLARI: Köyün en eski kabilesi oldukları söylenmektedir. Bu kabile soyadı yasasına göre tek bir isim almıştır: EKŞİ
4-MEYROLAR (merolar) ;Şaşaller (şaşaliler) olarakta anılmaktadırlar. Köye sonradan geldikleri söylenir. Bu kabile de soyadı yasasına göre şu isimleri almıştır: ŞAŞ, POLAT, BÜLBÜL, COŞKUN, İŞLER, GÜLER, YILDIZ
5-HÖSÜCEKLER/ Memiller (memililer) olarakta bilinir, köye yörede “Kürtdağı olarak bilinen yörede geldikleri söylenir. Bu kabile soyadı yasasına göre şu isimleri Almıştır; GÖK, TÖRER, ÖZDEMİR, ŞİŞİK.
6-DERVİŞLER(Çilbalolar): Karalar olarak da bilinir”. Köye dışarıdan geldikleri söylenir. Soyadı yasasına göre şu isimleri almışlardır. ABUŞ, ÇİL, EVRAN
Bu kabileler dışında köyümüzden Kömür ve Kıcık soyadını almış iki aile var, ancak bu ailelerin hangi kabileden olduğuna ilişkin bir bilgiye sahip değiliz. Yazımızı okuyan arkadaşlar eksiklerimizi tamamlamak yada yanlışlarımız varsa, düzeltmek için bizimle bağlantı kurabilir.
Köyümüzün HACILAR mezrasında Kılıç, Üzüm, Ağlar; Çoban, Galli, , KÖROLAR mezrasında ise Temir soyadı alınmıştır.
Köyümüzde yaygın isimlere, doğal olaylar karşısında, insanların davranışlarına ve bu konuda köy halkının söylediklerine ve söylencelere bakınca köyümüzün, kültürel kaynakları konusunda bir şeyler söyleyebiliriz. Şöyle ki, Köyümüzün merkezinde dört mahalle(semt) var: “Aşağı Uç”, “Yukarı Uç”, “Kötüoba” ve “Çörtenli” olarak isimlendirilirdi.