Hội Cựu học sinh Lê Hồng Phong - Nam Định khóa 92-95

Hội Cựu học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định khoá 1992-1995
Chào mừng anh chị em và các bạn tham gia và đóng góp, liên kết cho sự phát triển của hội
Truy cập trực tiếp: https://www.facebook.com/groups/LehongphongNamdinh
Website: http://www.lehongphongnamdinh.com/