HỘI MUA BÁN CHIM CÁ CẢNH HẢI PHÒNG

(Y) MUA BÁN CHIM CÁ CẢNH .
MONG CÁC THÀNH VIÊN POS BÀI ĐÚNG MỤC ĐÍCH CỦA HỘI MUA & BÁN .
KHÔNG SHARED CÁC ĐƯỜNG LINK HỘI NHÓM FACE KHÁC VÀO HỘI
( ĐỊA CHỈ NƠI BÁN - MUA PHẢI RÕ RÀNG ) * BÀI VIẾT BỊ XÓA *
CẤM CÁC TỪ NGỮ , LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÀNH VIÊN KHÁC
TUYỆT ĐỐI KHÔNG PÓT HÌNH ẢNH ĐỒ TRỤY & SINH VẬT NHÀ NƯỚC CẤM

P/s...KHÔNG CHẤP NHẬN NICK ĐĂNG SAI NỘI QUI HỘI.!
-PAGE: https://www.facebook.com/CLBChimCanhCungVanHoaHP

Tags: hỘi mua bán chim cá cảnh hải phòng