Fc....37-]\[gh¡.....¤....."'|'"h¡ết ___*$*Chi Nhánh Hà Lội*$*

Sống công khai..không giá nai vs bạn bè,không lè nhè vs ny,không liêu xiêu khi đã có men,không bon chen khi kinh tế đang có hạn,không làm bạn vs ké vô trách nhiễm...chí cần nhớ rằng...mình y mọi người...!