NLP 8 DAYS HA NOI 1/11/2014

Group chính thức của Khóa học Lãnh đạo xuất chúng cùng NLP, 8 ngày (1/11 - 9/11/2014). Nơi tập hợp và giao lưu, chia sẻ NLP và mọi vấn đề trong cuộc sống. Nơi cập nhật thường xuyên hình ảnh, hoạt động của cộng đồng NLPer Việt Nam.