Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Bến Tre

Sự nghiệp, cuộc sống cá nhân, những gì có thể sẽ đến - luôn không thoải mái, nhưng cởi mở đón nhận là cách duy nhất để tiến lên. Cuối cùng, chúng ta luôn có khả năng làm được nhiều hơn là chúng ta nghĩ.

P/s: CEO Yahoo Marissa Mayer